Από την υπεύθυνη κτηνίατρο και ιδιοκτήτρια Βασιλική Α.Νταβλούρου.

Στο ιατρείο μου υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης χειρουργικών επεμβάσεων (μαλακών μορίων και ορθοπεδικών). Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται κατά τις ώρες μη λειτουργίας του ιατρείου ( μεσημέρια και βράδυα ή Σάββατα), ώστε να δίνεται ο απαραίτητος χώρος και χρόνος για την ασφαλή ανάνηψη των ζώων

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αναισθησία των ζώων η οποία είναι κατά κύριο λόγο εισπνευστική. Η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής: τα προς επέμβαση ζώα προετοιμάζονται στο σπίτι από τον ιδιοκτήτη μετά από συζήτηση και καθοδήγηση από εμένα προσωπικά. Η προεγχειρητική εξέταση των ζώων θεωρείται απαραίτητη , ακόμα και για τις επεμβάσεις ρουτίνας (στειρώσεις,καθαρισμοί δοντιών).

 

Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται καταρχήν σε ξεχωριστή ημέρα από αυτήν της επέμβασης. Δίνονται συμβουλές σχετικά με την διαδικασία προετοιμασίας του ζώου καθώς και λεπτομερής εξήγηση της επέμβασης. Ο προεγχειρητικός έλεγχος για τα ζώα που υποβάλλονται σε επεμβάσεις ρουτίνας, με αιματολογική εξέταση είναι απαραίτητος για τα ζώα κάθε ηλικίας, ενώ με βιοχημική εξέταση είναι προαιρετικός για τα νεαρά ζώα,αλλά υποχρεωτικός για όλα τα ζώα μέσης/μεγάλης ηλικίας.

Για όλες τις άλλες επεμβάσεις, ο αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος του ζώου πριν από το χειρουργείο είναι απαραίτητος, ανεξάρτητα από την ηλικία του ζώου.

Στους ιδιοκτήτες δίνεται προς υπογραφή μία υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης , η οποία είναι βασική αρχή λειτουργίας του ιατρείου μας .

Η αναισθησία που χρησιμοποιείται είναι κατά κύριο λόγο εισπνευστική. Αυτό σημαίνει πως τα προς επέμβαση ζώα διασωληνώνονται και τους χορηγούνται ισοφλουράνιο και οξυγόνο. Αυτός ο τρόπος αναισθησίας θεωρείται ιδιαίτερα ασφαλής και η ανάνηψη των ζώων είναι πολύ ομαλή.

 

 

Η παρακολούθηση της αναισθησίας γίνεται από  βοηθό που παρακολουθεί το αναισθητοποιημένο ζώο καθόλη την διάρκεια της επέμβασης. Η παρακολούθηση του ζώου κάτω από γενική αναισθησία, πέρα από το ανθρώπινο δυναμικό,(παρουσία βοηθού καθ'όλη τη διάρκεια της επέμβασης), υποστηρίζεται και από ειδικό μηχάνημα το οποίο καταγράφει βασικές παραμέτρους (καρδιακή λειτουργία,αναπνοή, κορεσμό οξυγόνου).

 

Η ανάνηψη των ζώων γίνεται στο ιατρείο,σε ειδικά κλουβιά που υποστηρίζονται από θερμαινόμενα στρώματα. Τα ζώα επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τους μόνον όταν έχουν ανανήψει πλήρως.

Για την πλήρη ενημέρωση των ιδιοκτητών σχετικά με την εξέλιξη αλλά και τα ευρήματα της επέμβασης συλλέγεται φωτογραφικό υλικό το οποίο αρχειοθετείται ηλεκτρονικά και είναι πάντοτε διαθέσιμο προς επίδειξη και συζήτηση.

Η μετεγχειρητική φροντίδα και παρακολούθηση συνίσταται σε επισκέψεις για τον έλεγχο του χειρουργικού τραύματος και την αφαίρεση ραμμάτων όπου αυτά έχουν γίνει, καθώς και σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες των ζώων.

FaLang translation system by Faboba